Welkom

Advocatenkantoor Van Gilst is een modern advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht. Advocatenkantoor Van Gilst is gevestigd op het Agro Business Park in Wageningen (onderdeel van het Business & Science Park Wageningen), maar staat klanten bij in heel Nederland. Niet alleen de locatie van het kantoor, maar ook het op Amerikaanse leest geschoeide bedrijfsmodel, waarbij overbodige kosten zijn weggestreept en veel werk digitaal en op afstand wordt gedaan, leent zich hier uitstekend voor.

Advocatenkantoor Van Gilst treedt op voor zowel overheden, bedrijven als particulieren. Gedacht kan worden aan het opstarten dan wel begeleiden van bezwaarprocedures, (hoger) beroepsprocedures en bestuurlijke handhavingsprocedures. Hierbij staan niet zelden de rechtmatigheid en naleving van (omgevings)vergunningen en bestemmingsplannen centraal. De omstandigheid dat zowel voor als tegen overheden wordt opgetreden en aldus regelmatig ‘aan de andere kant van de tafel’ wordt plaatsgenomen, is iets dat in menig procedure van pas komt althans van pas kan komen. Risico’s en kansen kunnen hierdoor immers sneller worden gesignaleerd en/of benut.