Advocaat

Jethro van Gilst is in 2010 cum laude afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en is sindsdien werkzaam als advocaat. Na ruim zes jaar bij een gerenommeerd advocatenkantoor te hebben gewerkt en in deze periode verschillende bestuursrechtelijke specialisatieopleidingen te hebben gevolgd, waaronder de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht, heeft hij in 2017 Advocatenkantoor Van Gilst opgericht: een nichekantoor gericht op en gespecialiseerd in het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht. Hiertoe behoren het ruimtelijk bestuursrecht (oftewel het ruimtelijke ordeningsrecht), het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht.

Jethro is gespecialiseerd in complexe omgevingsrechtelijke vraagstukken. Deze treft men dikwijls aan in zaken waarin ruimtelijke belangen en milieurechtelijke belangen elkaar ‘raken’. Te denken valt aan omvangrijke bestemmingsplannen, ingewikkelde (omgevings)vergunningen en slepende handhavingskwesties. Ook zaken omtrent bestuursrechtelijke schadevergoeding, zoals planschade en nadeelcompensatie, hebben zijn bijzondere interesse. Zo heeft hij in het verleden, naast zijn werkzaamheden als advocaat, zitting gehad in verschillende planschadecommissies.

Voor een (niet uitputtende) opsomming van Jethro’s bestuursrechtelijke aandachtsgebieden zij kortheidshalve verwezen naar het onderdeel Expertise op deze website.

Werkervaring

2017 – heden: Advocaat bij Advocatenkantoor Van Gilst
2010 – 2016: Advocaat bij Hekkelman Advocaten

Universitaire opleiding

2010: Master Staats- en Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (cum laude)
2008: Bachelor Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (cum laude)

Contactgegevens

T: 0317 – 479 634
F: 0317 – 700 247
E: j.van.gilst@advocatenkantoorvangilst.nl