Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Het staat te allen tijde vrij om een open sollicitatie te sturen. Sollicitaties dienen digitaal (via info@advocatenkantoorvangilst.nl) te worden verstuurd. Alle sollicitaties dienen vergezeld te gaan van een motivatie en van een CV, alsook van cijferlijsten van een afgeronde academische studie Nederlands recht welke getuigen van uitmuntende studieresultaten (gemiddeld 8,0 of hoger in de masterfase). Aantoonbare affectie voor en ervaring met het omgevingsrecht is een vereiste. Het afgerond hebben van een specialisatieopleiding, bijvoorbeeld aan de Grotius Academie, is een pre.